Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Autor Wiadomość
Ania33 Offline
Junior Member
**

Liczba postów: 2
1
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 0
Post: #1
Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Witam,

poszukuję - dobrego adwokata w Warszawie. Sprawa dotyczy podziału majątku po rozwodzie. Więcej info na PW. Z góry dziękuję za pomoc.

przy okazji jeśli ktoś to przechodził proszę o info o kosztach.

Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2014, 06:59 PM {2} przez Ania33.)
04-09-2014, 06:55 PM
Rexxxx Offline
Member
***

Liczba postów: 240
0
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 0
Post: #2
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
ok tak więc z podstawowych rzeczy co musisz wiedzieć to podziału majątku możemy dokonać w drodze umowy lub w sądzie. Koszty podziału majątku wspólnego uzależnione są od tego, czy strony są zgodne co do sposobu podziału, a także odpowiednio od wysokości taksy notarialnej, bądź wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.

Koszty umownego podziału majątku

Każde z małżonków ponosi własne koszty związane z podziałem. Przy umownym podziale majątku niezbędne będzie opłacenie notariusza. Taksa notarialna zależy od wartości dzielonego majątku. Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza wynosi (od wartości majątku):

do 3000 zł - 100 zł;
powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł,
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
powyżej 1 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Do taksy trzeba doliczyć VAT.

Dodatkowo, konieczne może się okazać uiszczenie opłaty sądowej za wpis prawa własności w księdze wieczystej. Jeśli w księdze wieczystej wpisani byli oboje małżonkowie, a w wyniku podziału nieruchomość przypadała jednemu z nich, notariusz pobierze opłatę za wpis zmiany odnośnie właściciela.

Koszty sądowego podziału majątku

Podejmując decyzję o sądowym podziale majątku, małżonkowie powinni liczyć się z następującymi kosztami:

opłata sądowa,
wynagrodzenie biegłego,
koszty apelacji (w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy)
koszty wynagrodzenia pełnomocnika

Opłata sądowa

Zgodnie z art. 38 § 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398), od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł. Jeżeli zaś wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.
Wynagrodzenie biegłego

Koszty wynagrodzenia biegłego mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (szczególnie jeśli pojawią się spory między małżonkami i trzeba będzie powołać kilku biegłych).
Podział kosztów

Zasady ponoszenia kosztów sądowych określa art. 520 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie, z którym Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. § 2. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Uczestnicy powinni więc ponieść po połowie koszty opłaty sądowej, opinii biegłych itp. Po zakończeniu sprawy ten małżonek, który nie był wnioskodawcą, powinien oddać połowę opłaty drugiemu, który składając wniosek, musiał ją uiścić w całej wysokości.
Wynagrodzenie pełnomocnika

W przypadku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zachodzi konieczność uiszczenia wynagrodzenia np. adwokatowi. Zasadniczo wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, oraz od nakładu pracy adwokata. Poza tym nie bez znaczenia przy ustalaniu wynagrodzenia mają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

- do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
04-09-2014, 07:06 PM
Ania33 Offline
Junior Member
**

Liczba postów: 2
1
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 0
Post: #3
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź - mam jeszcze pytanie co nie ma zgodności co do podziału majątku więc niezbędne będzie zgłoszenie sprawy do sądu i wynajęcie adwokata. I teraz pytanie do którego adwokata się zgłosić bo nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym aby sprawa była poprowadzona bardzo dobrze przez kogoś kto specjalizuje się w sprawach o podział majątku.
04-09-2014, 07:10 PM
Demin Offline
Junior Member
**

Liczba postów: 1
0
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 0
Post: #4
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Przyłącze się do pytania odnośnie wyboru dobrego adwokata do sprawy o podział majątku i mam jeszcze pytanie jak to wogóle wygląda w praktyce gdy posiadamy np: wspólny kredyt czy też samochód kupiony na pół
04-09-2014, 07:17 PM
DominikC Offline
Member
***

Liczba postów: 57
0
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 0
Post: #5
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Zgodnie z art. 43 § 1 k.r. o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Wskazany artykuł tworzy zasadę równych udziałów. Małżonkowie w czasie trwania małżeństwa tworzą majątek wspólny, do którego mają równe prawa o charakterze nierozdzielnym (niesamodzielnym). W czasie istnienia majątku wspólnego udział każdego z małżonków w majątku wspólnym jest bezułamkowy (jest to zatem wspólność bezudziałowa).

Po ustaniu wspólności nie ma już majątku wspólnego, natomiast w skład majątków, należących do każdego małżonków, wchodzą udziały we wszystkich przedmiotach, które w czasie wspólności tworzyły majątek wspólny. Udziały posiadają postać ułamkowej wartości. Zasadą jest, iż udziały są równe.

Orzecznictwo podkreśla zasadę równych udziałów w odniesieniu do czasu po ustaniu wspólności. Zasada ta odpowiada normalnemu układowi stosunków wzajemnych w małżeństwie, a jednocześnie potwierdza fakt, iż majątek jest owocem wspólnych starań obojga małżonków, niezależnie od tego, w jakiej postaci przyczyniają się do niego.

Przepis art. 43 § 2 k.r.o. wskazuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów, które muszą wystąpić łącznie, a mianowicie ważne powody oraz różny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Są to ważne powody i Różny stopień przyczynienia się do powstania majątku.

Ważny powód może stanowić zachowanie małżonka, powodujące obniżenie wartości majątku wspólnego, w porównaniu do tej, która wystąpiłaby, gdyby postępował właściwie. Ustawodawcy chodzi o zachowania nieprawidłowa, rażące bądź po prostu uporczywe nieprzyczynianie się do zwiększenia majątku wspólnego mimo posiadania atrybutów zdrowia i zdolności zarobkowej. Również brak staranności w zachowaniu dotychczasowego majątku spełnia kryteria ważnego powodu. Ważnym powodem mogą jednak wyłącznie okoliczności mające charakter majątkowy (wina rozkładu pożycia nie jest bez znaczenia, ale w żadnym razie nie może być samodzielną przesłanką odstąpienia od zasad k.r.o.). Przykładowo chodzi o takie okoliczności jak: alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu, rażące lub uporczywe naruszanie obowiązków rodzinnych
Jeśli chodzi o różny stopień przyczynienia się do powstania majątku, to na łażonku wnoszącym o ustalenie nierównych udziałów spoczywa ciężar dowodu, że stopień jego przyczynienia się był większy. Przesłanka ta dotyczy stanu rzeczy, a nie kwalifikacji zachowania się małżonka.

Podstawą ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się może być okoliczność: uporczywego bądź rażącego nie przyczyniania się do majątku, mimo posiadania możliwości i zdolności zarobkowych. Dodatkowo należy udowodnić przed różnicę w przyczynieniu się. Przesłanka nierównego przyczynienia nie dotyczy zatem każdej faktycznej nierówności przyczynienia się do powstałego majątku, ale tylko takich sytuacji, kiedy małżonek w sposób rażący bądź uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku, wbrew posiadanym siłom i możliwościom. Zwraca się uwage na stosowanie zasady zawinienia.

W przypadku przedmiotów nabytych w drodze darowizny lub dziedziczenia, należy stwierdzić, iż wzrost udziału w majątku wspólnym wynikający z darowizny lub dziedziczenia ze strony rodziny jednego małżonka uznać należy za postać jego przyczynienia się do zwiększenia się tego majątku.

Sąd ma również obowiązek uwzględnienia nakładu osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym.

prawnienie do żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ma charakteru roszczenia majątkowego i w związku z tym nie ulega przedawnieniu.
Ugruntowany jest pogląd, że wniosek o ustalenie nierównych udziałów należy zgłosić w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. W postępowaniu apelacyjnym nie można żądać ustalenia nierównych udziałów w sprawie o podział majątku wspólnego, jeżeli przed sądem pierwszej instancji takie żądanie nie było zgłoszone.

Jeśli chodzi o sam podział, to można go dokonać w dwojaki sposób: w drodze umowy bądź na podstawie orzeczenia sądowego (art. 1037 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.).

Forma umowy jest dowolna o ile w skład majątku nie wchodzi nieruchomość. W przeciwnym razie wymagana jest forma aktu notarialnego. Również to czy podziałem ma być objęta całość czy część majątku zależy od stron. Przeważa pogląd, iż małżonkowie przy podziale majątku nie mogą ustalić nierównych udziałów. Przy podziale majątku nie wyklucza się jednak możliwości czynienia darowizn na rzecz współmałżonka. Umowa o podziale majątku podlega swobodzie umów.

Odmienna sytuacja zachodzi w razie, gdy strony wniosły zniesienie współwłasności przez sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym. Sąd orzeka nie tylko o samym podziale, ale także roszczeniach z tytułu spłaty długu jednego z małżonków z majątku wspólnego, o żądaniu ustalenia nierównych udziałów, o żądaniu zwrotu nakładów na majątek odrębny bądź na majątek wspólny. Sądowy podział, w przeciwieństwie do umownego, co do zasady obejmuje cały majątek wspólny.

Po ustaniu wspólności małżonkowie nadal ponoszą współodpowiedzialność za zobowiązania, których są stroną bądź z tytułu dokonanej przez nich czynności prawnej (wspólnie zawartej umowy), bądź z tytułu solidarnej odpowiedzialności (zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Małżonkowie odpowiadają na ogólnych regułach unormowanych w kodeksie cywilnym.

Zgodnie z powyższym w razie zaciągnięcia wspólnego kredytu na samochód, który po ustaniu wspólności stał się współwłasnością, byli małżonkowie odpowiadają solidarnie.
Podobnie jest z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Każdy z byłych małżonków po ustaniu małżeństwa jest solidarnie odpowiedzialny za spłatę kredytu. Niedopuszczalne jest bowiem pokrzywdzenie osób trzecich w skutek zmiany wewnętrznej relacji między małżonkami.

Wskazuje się, iż przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenie zmierzające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym. W związku z powyższym sam fakt obciążenia rzeczy sąd powinien uwzględnić przy podziale.

to tak w skrócie Wink
Co do samego adwokata to w Warszawie wybór masz ogromny jednak dobrym specjalistą od podziału majątku oraz także od spraw rozwodowych jest adw. Jacek Sosnowski - polecam Ci, człowiek naprawdę przykłada się do prowadzonych spraw i cieszy się bdb opinią wśród klientów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-09-2014, 07:35 PM {2} przez DominikC.)
04-09-2014, 07:26 PM
Reben37 Offline
Member
***

Liczba postów: 172
0
Dołączył: Apr 2015
Reputacja: 0
Post: #6
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
witam kolegów, poszukuję dla mojej dobrej znajomej adwokata do rozwodu i podziału majątku. Bardzo poważnie myślę nad zleceniem sprawy adw. Jackowi Sosnowskiemu. Wolę się jeszcze upewnić czy ktoś z forum może korzystał z usług tego adwokata? może opisać sposób jego działania, czy ewenutalnie zwrócić się do kogoś innego? przeglądałem stronę jego kancelarii http://www.sprawy-rozwodowe.info i jednoznacznie wyniaka, że zajmuje się tego typu sprawmi....ale wiadomo jak jest na tym rynku wolę dopytać zanim zapłacę.
04-01-2015, 02:24 AM
Fajerwer Offline
Junior Member
**

Liczba postów: 14
0
Dołączył: Dec 2018
Reputacja: 0
Post: #7
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Jestem już po rozwodzie, teraz czeka mnie podział majątku. Powiedzcie, czy ktoś dzielił firmę męża? Oraz mieszkanie i dom kredytem? Jak to się skończyło? Ex kombinuje mocno abym dostała jak najmniej, nie ukrywam, że zależy mi tylko ma mieszkaniu i jakiejś części gotówki, musze mieć gdzie mieszkać z dziećmi Sad Jego to nie interesuje, gdzie będzie Nasz koniec :. Jak sprawa majątku ma się do tego jeśli kogoś się pozna? Rozumiem, że rozwód to mogła być także moja wina, ale przy podziale majątku ma to jakieś znaczenie?

Szukam też bardzo dobrego prawnika w Warszawie - ( adwokat lub radca prawny bez znaczenia ) który przeprowadzi ten podział majątku, od razu mówię że nie da się dogadać z drugą stroną w tej kwestii i naprawdę musi być to ktoś biegły w podziałach majątku. Sprawa jest naprawdę trudna. Możecie mi kogoś polecić? Widzę, że wpisy powyżej są dość stare z przed kilku lat czy ktoś skorzystał z tego adwokata Sosnowskiego i jak skończyła się sprawa, czy warto do niego iść? Ogólnie w wielu miejscach polecają rożnych prawników do tych podziałów i trudno się zdecydować....
12-25-2018, 10:20 PM
Reben37 Offline
Member
***

Liczba postów: 172
0
Dołączył: Apr 2015
Reputacja: 0
Post: #8
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Ojej ale odkopałaś mój wpis z 2015 r. wspomnienia powróciły Smile Rady ode mnie. Przy podziale majątku najlepiej się dogadać. Jeśli sami nie potraficie to bierzecie prawników i oni rozmawiają, nieraz takie rozmowy idą znacznie lepiej niż jak byście rozmawiali samodzielnie. To jest najlepsza opcja. Jeśli nie ma możliwości porozumienia to faktycznie musisz brać prawnika i to dobrego. Ja osobiście zleciłem sprawę tak jak pisałem wyżej mecenasowi Sosnowskiemu i uważam to za super wybór. Miałem możliwość obserwować jak on pracuje w sprawie o rozwód i podział majątku i jak pracuje adwokat po drugiej stronie i już wtedy wiedziałem, że było warto. Później potwierdziły to tylko wyroki. Tak więc polecam moim zdaniem najlepszy wybór w Warszawie.

Co do kwestii "technicznych" czyli jak sąd podzieli majątek, co można robić a czego nie - wszystkie takie pytania zadawaj tylko prawnikowi. Ja miałem podobne podejście, też szukałem odpowiedzi na wszystkie pytania najpierw na forum i prawnie przez to dostałem nerwicy. Właściwie każdy odpowiada nieco inaczej i nadal nie wiesz czego się spodziewać, każda sprawa jest inna i to nieraz te detale sprawiają różnicę. Poza tym jak pokażesz adwokatowi dokumenty to przekonasz się, że on tam zobaczy o wiele więcej informacji niż widzisz ty. Nie ma za bardzo sensu nakręcanie się poprzez szukanie informacji czy to o podziale majątku czy też o rozwodzie na forum bo koniec końców i tak trafisz do prawnika i się dowiesz. Ważne jest aby trafić jednak do takiego prawnika który non stop siedzi w tym temacie i jest to jego chleb powszedni bo uwierz mi później to widać po jakości pracy, pismach jakie pisze prawnik który zna się na podziale majatku i rozwodzie a między takim jak np miała moja ex. Przygotuj się finansowo, psychicznie i będzie dobrze.

Jeśli jesteś po rozwodzie to chyba możesz już kogoś poznać i to nie będzie miało wpływu na podział majątku, ale poradz się jeszcze adwokata. Sędziowie to też ludzie i wiesz jak jest, zresztą na rozmowie z adwokatem wszystkiego się dowiedz. Powodzenia i pozdrawiam
12-26-2018, 03:02 AM
Fajerwer Offline
Junior Member
**

Liczba postów: 14
0
Dołączył: Dec 2018
Reputacja: 0
Post: #9
RE: Dobry adwokat podział majątku Warszawa
Trochę odkopałem ale tylko tutaj były sensowne porady i opinie. Dziękuję za odpowiedź - wysłałam jeszcze kilka pytań na prv. Jeśli jest taka możliwość proszę i odpowiedź. Pozdrawiam
12-27-2018, 04:31 AM


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Forum Dobry Prawnik | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS